Začnimo se učiti iz bogatih zgodovinskih izkušenj Evropske civilizacije.